Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

05/01/2018    1443

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Toàn văn Nghị định được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Nghị định

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện AJCEP giai đoạn 2018-2023