Đánh giá 10 năm gia nhập WTO và kiến nghị chính sách

29/12/2017    6466

Người thực hiện: TS. Lê Quang Thuận, ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa & Th.S Trần Thị Hà, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Lời mở đầu

Sau khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (1/2007), nền kinh tế Việt Nam trên thực tế đã và đang đạt được những thành quả nhất định kèm theo những thách thức mới. Xét trên phương diện kinh tế, việc gia nhập WTO đã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hóa tài chính. Việc gia nhập WTO đảm bảo cho Việt Nam tiếp cận được các thị trường thế giới và củng cố cải cách trong nước thông qua việc thực hiện các cam kết hội nhập.

Tuy nhiên, những thách thức đặt ra cho Việt Nam cũng không nhỏ. Việc gia nhập WTO đòi hỏi những cam kết rất rộng, trong đó, lĩnh vực tài chính là một trong những lĩnh vực chủ chốt. Việc tuân thủ các cam kết này cũng có tác động tới lĩnh vực tài chính đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong việc điều hành chính sách như chính sách tài khóa, chính sách quản lý gia, quản lý thị trường dịch vụ tài chính. Do đó, Việt Nam cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm tận dụng được những cơ hội mà WTO mang lại nhưng cũng để hạn chế những thách thức WTO tạo ra.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: