Thương mại Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO

29/12/2017    11364

Người thực hiện: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy & Vũ Thúy Vinh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Lời mở đầu

Sau 10 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vai trò không nhỏ của thương mại. Với quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 5 lần. Tỷ lệ xuất khẩu so với GDP tăng từ 76,9% năm 2007 lên 93,62% năm 2016, tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa trung bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5% với mức tăng hàng năm đều cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thương mại trở thành một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: