ASEAN và EU: Giai đoạn hợp tác kinh tế mới

Hội thảo diễn ra hôm nay (3/3/2011) tại Jakarta đánh dấu sự hoàn tất pha II của chương trình ASEAN-EU về hỗ trợ hội nhập khu vực (APRIS II). Đây cũng là bước đầu của giai đoạn hợp tác kinh tế mới giữa hai bên.

Giai đoạn hợp tác kinh tế tiếp theo được khởi động với các mục tiêu được mở rộng và do đó có ngân quỹ lớn hơn: 15 triệu euro. Ngân quỹ mới này sẽ trực tiếp giúp ASEAN hiện thực hóa mục tiêu hình thành thị trường chung của mình vào năm 2015.