Vòng đàm phán Doha có thể kết thúc vào cuối 2011

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Pascal Lamy khẳng định Vòng đàm phán thương mại Doha hoàn toàn có thể "kết thúc trên phương diện kỹ thuật" vào tháng 11/2011.

Ông Lamy nói: "Tôi thường nói rằng chúng ta đã hoàn thành 80% nhiệm vụ và điều quan trọng lúc này là nỗ lực thực hiện nốt 20% còn lại."

Vòng đàm phán tự do Thương mại Đôha được khởi động vào năm 2001, trong đó tập trung vào việc xóa bỏ các rào cản thương mại toàn cầu.