Giá đường không ngừng tăng mạnh, giá cà phê giảm

Theo dự báo của CoffeeNetwork, vụ mùa năm 2010 và 2011 bắt đầu vào ngày 01/10/2010, sản lượng cà phê robusta và arabica sẽ cao hơn nhu cầu.

Giá đường tại thị trường New York tăng sau khi Pakistan cử một nhóm chuyên gia tìm hiểu và thông tin về việc nhập khẩu đường nhằm ngăn nguồn cung thiếu hụt 1,2 triệu tấn trong năm sau. Giá cà phê Arabica giảm.

Nhóm chuyên gia sẽ đưa ra đánh giá về hoạt động mua vàng trong 1 tuần tới. Lũ lụt đã phá hủy 200.000 mẫu diện tích trồng mía đường.