Quan hệ thương mại Việt Nam – Đan Mạch sẽ phát triển mạnh

Nhân dịp Đại sứ quán Đan Mạch công bố khoản tài trợ 123 triệu curon (tương đương 422 tỷ VND) cho chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS) tại Việt Nam, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc phỏng vấn ngài đại sứ John Neilsen.

Thưa ngài đại sứ, được biết từ năm 2005 đến năm 2009, Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida) cũng đã có chương trình tài trợ 119 triệu curon (khoảng 33 triệu USD) cho sự phát triển của các doanh nghiệp khu vực tư nhân ở Việt Nam. Ngài đánh giá như thế nào về kết quả của chương trình?