Thời gian: 1/2021

Đơn vị thực hiện: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai

Nội dung biểu thuế tổng hợp bao gồm:

1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (Bản năm 2018 và sửa đổi bổ sung)

2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XK, NK: Tổng cộng 23 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 17 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).

3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

4. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 71 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK.

Link online: Biểu thuế XNK 2021 

Tham khảo:

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023

Biểu thuế Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2024

File đính kèm dưới đây: