Thông báo 257/TB-BCT về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ trên giấy A4 thông thường

Ngày ban hành: 10/10/2022

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công Thương có Thông báo số 257/TB-BCT về việc doanh nghiệp đề nghị cấp một số loại C/O ưu đãi có thể tải mẫu C/O và tự in trên giấy A4 thông thường từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.

Các loại C/O mà doanh nghiệp có thể tự in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO bao gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác FTA về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp liên hệ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Điện thoại: 024.2220.5361/5444/2468; thư điện tử: xnk-xxhh@moit.gov.vn) để kịp thời xử lý.

Trong thời gian chuyển tiếp, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2023, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử dụng mẫu C/O của các loại trên do Bộ Công Thương phát cho doanh nghiệp.

Bản mềm Thông báo được đính kèm dưới đây: