Trong 5 nguồn cung hồ tiêu ngoại khối chủ yếu của Đức, Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu ngoại khối lớn nhất trong năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, năm 2023, Đức nhập khẩu hồ tiêu từ thị trường ngoại khối EU đạt 16,52 nghìn tấn, trị giá gần 70,4 triệu EUR (tương đương 76,57 triệu USD), giảm 25,1% về lượng và giảm 34% về trị giá so với năm 2022.

Năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu của Đức từ thị trường ngoại khối EU đạt mức 4.260 USD/tấn, giảm 11,9% so với năm 2022. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu của Đức từ tất cả các nguồn cung ngoại khối giảm. Mức giảm thấp nhất 7,3% từ Brazil; mức giảm cao nhất 20,3% từ Việt Nam.

Năm 2023, nguồn cung hồ tiêu ngoại khối chủ yếu cho Đức gồm: Việt Nam, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu ngoại khối lớn nhất cho Đức trong năm 2023, lượng đạt 8,85 nghìn tấn, trị giá gần 35,12 triệu EUR (tương đương 38,2 triệu USD), giảm 10,2% về lượng và giảm 28,4% về trị giá so với năm 2022.

Dù vậy, thị phần hồ tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Đức từ thị trường ngoại khối EU vẫn tăng từ 44,67% năm 2022 lên 53,56% năm 2023. Brazil là nguồn cung hồ tiêu ngoại khối lớn thứ 2 cho Đức trong năm 2023, lượng đạt 4,61 nghìn tấn, trị giá 16,87 triệu EUR (tương đương 18,35 triệu USD), giảm 45,4% về lượng và giảm 49,4% về trị giá so với năm 2022.

Thị phần hồ tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Đức từ thị trường ngoại khối EU giảm từ 38,26% trong năm 2022 xuống 27,92% trong năm 2023. Năm 2023, Đức cũng giảm nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Indonesia và Campuchia, nhưng tăng mạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nguồn: Báo Công Thương