Tin tức

Australia khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với Thép mạ nhôm kẽm từ Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm Thép mạ nhôm kẽm có chiều rộng dưới 600mm (Aluminium zinc coated steel of a width less than 600 millimeters) nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.

Thông tin cụ thể như sau:

- Bên đệ đơn: Công ty BlueScope Steel Limited

- Hàng hóa bị điều tra: Các sản phẩm sắt và thép cán phẳng (có hoặc không chứa hợp kim), có chiều rộng dưới 600 mm), được mạ hoặc tráng bằng hợp kim nhôm kẽm, không sơn và có hoặc không bao gồm lớp phủ nhựa. Các sản phẩm bị điều tra được phân loại theo mã HS sau: 7212.50.00; 7226.99.00

- Giai đoạn điều tra bán phá giá và trợ cấp: từ ngày 01/04/2019 đến ngày  31/03/2020.

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: từ ngày 01/04/2016 tới nay.

Thời hạn nộp Bản trả lời câu hỏi: chậm nhất là thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2020.

- Cách thức nộp Bản trả lời câu hỏi: Các bên liên quan có thể nộp bản trả lời câu hỏi và các tài liệu kèm theo bằng một trong hai hình thức sau:

+ Qua email của ADC: investigations4@adcommission.gov.au

+ Trực tiếp tại trụ sở ADC:     The Director
                                                Investigation 4
                                                GPO Box 2013
                                                Canberra ACT 2601
                                                Australia
                                                Phone number: +61 3 8539 2527
                                                Email: investigations4@adcommission.gov.au

Lịch trình dự kiến vụ việc:

Nội dung Thời gian
Ngày khởi xướng điều tra 30/06/2020
Thời hạn nộp Bản trả lời Bảng câu hỏi 06/08/2020
Kết luận sơ bộ, biện pháp tạm thời  
Ban hành Bản Dữ liệu trọng yếu (SEF) 19/10/2020
Kết luận cuối cùng đệ trình lên Bộ trưởng 02/12/2020
Ban hành Quyết định cuối cùng Trong vòng 30 ngày sau ngày Kết luận cuối cùng

 
Thông báo Khởi xướng điều tra và các Tài liệu liên quan (Đơn kiện, Bảng câu hỏi dành cho các nhà xuất khẩu, nhập khẩu) được đính kèm dưới đây: