Ấn phẩm - Tài liệu

Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Xem thêm

Năm 2014, Bộ Công thương đã ban hành Sách Những điều doanh nghiệp cần biết về Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) đã được ký kết vào ngày 25/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2009. Hiệp định VJEPA có nội dung toàn diện và tạo nên một khung khổ pháp lý toàn diện, ổn định và thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Xem thêm

Năm 2009, nhằm đánh dấu thời điểm Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) có hiệu lực, Bộ Công Thương đã biện soạn và ban hành cuốn sách Những điều doanh nghiệp cần biết về Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản.

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Nhật Bản 6/2018 - VCCI

Xem thêm