Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ACFTA giai đoạn 2022 – 2027

Xem thêm

Ngày có hiệu lực: 12/09/2019 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Xem thêm