Ấn phẩm - Tài liệu

Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Nhật Bản 6/2018 - VCCI

Xem thêm