Sách về Quy tắc Xuất xứ - Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

09/01/2017    475

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Thời gian: Tháng 10/2009

Sách về Quy tắc Xuất xứ -  Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

"Chúng tôi hy vọng Ấn phẩm này sẽ hướng dẫn thương nhân và các nhà xuất khẩu hiểu được yếu tố của Quy tắc xuất xứ trong AANZFTA, và khuyến khích họ sử dụng và được hưởng lợi từ AANZFTA."

Vui lòng tải tài liệu tại đây: