Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

01/10/2015    1532

Ngày ban hành: 24/09/2015

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 24/09/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.

Ngày có hiệu lực: 01/10/2015.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.