Hồ sơ thị trường Ấn Độ - VCCI

14/12/2015    1043

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

  • Tên chính thức: Cộng hoà Ấn Độ
  • Thủ đô : New Delhi
  • Quốc khánh: 26/1/1950
  • Diện tích: 3.287.590 km²
  • Dân số: 1,21 tỷ người (ước tính đến 5/2011); độ tuổi trung bình 25.1
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hindi và tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ kinh doanh
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Rupi Ấn Độ, tỷ giá 1 USD = 58,84 Rs
  • Thể chế: Nhà nước Ấn Độ được tổ chức theo hình thức liên bang và theo chế độ dân chủ đại nghị.

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: