Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

27/08/2015    5715

Bản Tóm lược dưới đây cung cấp các nội dung chính và hướng dẫn áp dụng FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Nguồn: http://akfta.asean.org/