Tóm lược Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

11/10/2015    13685

Ngày 5/5/2015, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có được cái nhìn tổng quan về nội dung và tác động của Hiệp định VKFTA, Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã xây dựng bản Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Download bản Tóm lược VKFTA tại đây: