Tình huống 19: C_O bị ngấm nước mưa và rách, quy định đề nghị cấp lại C_O ưu đãi mẫu EUR.1

21/06/2024    7

Tình huống 19: Vì lý do bất khả kháng, C/O bị ngấm nước mưa và rách. Nhà xuất khẩu mong muốn tìm hiểu quy định đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EUR.1 trong UKVFTA đối với trường hợp này? 

Giải đáp tình huống: 

Trong trường hợp C/O bịmất, thất lạc hoặc hư hỏng, nhà xuất khẩu nộp đơn đề nghị cấp lại C/O dựa trên hồ sơ lưu tại cơ quan, tổ chức cấp C/O. C/O cấp lại thể hiện tại Ô số 7 nội dung bằng tiếng Anh: “DUPLICATE”. C/O cấp lại thể hiện ngày cấp của C/O bản gốc và có hiệu lực tính từ ngày cấp C/O bản gốc.

Article 18

 

Issue of a duplicate certificate of origin

 

1. In the event of theft, loss or destruction of a certificate of origin, the exporter may apply to the competent authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

 

2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following word in English:

DUPLICATE

 

3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate certificate of origin.

 

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original certificate of origin, shall take effect as from that date.

 

Nguồn: Ấn phẩm “Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA và cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng trong UKVFTA” - Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương