Tình huống 16: Mẫu đơn, mẫu tờ khai cụ thể cho hồ sơ đề nghị cấp C_O ưu đãi mẫu EUR.1 trong UKVFTA

21/06/2024    13

Tình huống 16: Một doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EUR.1 trong UKVFTA. Đề nghị cung cấp mẫu đơn, mẫu tờ khai cụ thể trong trường hợp này?

Giải đáp tình huống: 

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu EUR.1 trong UKVFTA theo mẫu đơn, mẫu tờ khai cụ thể như sau:

Nguồn: Ấn phẩm “Giải đáp tình huống thực tế cấp C/O EUR.1 UKVFTA và cách hiểu tiêu chí xuất xứ mặt hàng trong UKVFTA” - Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương