Tin tức

Giảm hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản

19/04/2024    92

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2024-2029 với số lượng là 29.552 giấy phép, trong đó có 27.132 giấy phép cho tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, 2.420 giấy phép cho tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

Việc cấp hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản được căn cứ trên kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2011-2020; xu hướng biến động nguồn lợi thủy sản vùng khơi; tổng sản lượng cho phép khai thác vùng khơi và cơ cấu nghề, đối tượng khai thác.

Như vậy, hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản giai đoạn 2024-2029 giảm 5,6% so với giai đoạn 2019-2024. Việc giảm hạn ngạch này chủ yếu là giảm với tàu lưới kéo và tăng đối với tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Điều này phù hợp với định hướng bảo tồn nguồn lợi, phát triển bền vững ngành thủy sản cũng như góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cục Thủy sản cũng cho biết, việc phân bổ hạn ngạch cho các địa phương được dựa trên cơ cấu tàu cùng khơi; điều kiện kinh tế-xã hội, tập quán khai thác; điều kiện ngư trường và nguồn lợi. Địa phương được cấp giấy phép nhiều nhất là tỉnh Kiên Giang với 3.720 giấy phép, tiếp đến là Bình Định với 3.280 giấy phép, Quảng Ngãi với 3.102 giấy phép.

Nguồn: Báo Nhân Dân