Tin tức

Kỳ họp lần thứ 8 Tiểu ban Phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Kỳ họp lần thứ 7 Nhóm Công tác chung về Phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

27/11/2023    107

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động thường niên nhằm thực thi các cam kết giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, ngày 22 tháng 11 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 Tiểu ban Phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Kỳ họp lần thứ 7 Nhóm Công tác chung về Phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Kỳ họp có sự tham gia của Lãnh đạo, các cán bộ cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của hai nước (Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc), Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc - KOTRA và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp trong quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại; ghi nhận kết quả tích cực trong việc thực hiện hợp tác của Tiểu ban Phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định VKFTA.

Kỳ họp đã diễn ra tích cực và hiệu quả thông qua chuỗi hoạt động tổng kết tình hình hợp tác giữa cơ quan điều tra phòng vệ thương mại hai nước trong thời gian qua; trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung cụ thể về chính sách pháp luật cũng như thực tiễn xử lý vụ việc; trao đổi quan điểm về các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan đến hai bên cũng như đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Kết thúc Kỳ họp, đại diện Ủy ban Thương mại Hàn Quốc nhấn mạnh việc coi trọng quan hệ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam, khẳng định sự ủng hộ đối với Việt Nam trên các diễn đàn song phương và đa phương trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ tích cực từ Việt Nam trong các vụ việc phòng vệ thương mại liên quan đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại với Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất nội dung dự kiến tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Tiểu ban Phòng vệ thương mại thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Kỳ họp lần thứ 8 Nhóm Công tác chung về Phòng vệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2024.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại