Tin tức

Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang Australia lưu ý quy định mới

05/07/2023    372

Từ ngày 26/6/2023, doanh nghiệp nhập khẩu vào Australia phải trả lời các câu hỏi bảo vệ cộng đồng về thuế quan đối với đồ nội thất bằng gỗ trong Hệ thống hàng hóa tích hợp (ICS) khi nộp tờ khai theo biểu thuế.

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia (gọi tắt là Bộ Nông nghiệp Australia) mới đây đã thông báo về việc cập nhật các câu hỏi bảo vệ cộng đồng về thuế quan đối với đồ nội thất bằng gỗ trong Hệ thống hàng hóa tích hợp (ICS), có hiệu lực từ ngày 26/6/2023.

Theo đó, câu hỏi sau sẽ buộc phải trả lời trong ICS khi nộp tờ khai theo biểu thuế đối với mã HS 9401.61 và 9403.60 (không bao gồm 9403.60.00/25):

- Biosecurity: Do the goods contain any wood (Excluding reconstituted wood, densified wood or wood plastic), and are not accompanied by appropriate documentation to verify thay they have undergone an acceptable treatment/manufacturing process as required by BICON?

Tạm dịch:

– An ninh sinh học: Hàng hóa có chưa chất bất kỳ gỗ nào (ngoại trừ gỗ tái tạo, gỗ tăng độ cứng hoặc gỗ nhựa), và không đi kèm giấy tờ phù hợp để xác minh rằng hàng đã trải qua quy trình xử lý/sản xuất được chấp nhận như BICON yêu cầu không?

Sẽ không có thay đổi nào về điều kiện nhập khẩu đối với đồ nội thất bằng gỗ được phân loại theo mức thuế quan trên.

Các công ty môi giới hải quan nộp tờ khai ICS từ ngày 26/6/2023 theo các mức thuế quan đối với mã HS 9401.61 và 9403.60 (không bao gồm 9403.60.00/25) sẽ phải trả lời câu hỏi nêu trên theo các cách:

“Y” nếu hàng hóa trên có chứa gỗ (không bao gồm gỗ tái chế, gỗ làm tăng độ cứng hoặc gỗ nhựa) và không kèm theo tài liệu chứng nhận quy trình xử lý hoặc sản xuất phù hợp trước khi xuất khẩu theo điều kiện nhập khẩu được quy định tại BICON.

“N” nếu hàng hóa đó có chứa gỗ (không bao gồm gỗ tái chế, gỗ tăng độ cứng hoặc nhựa gỗ) và kèm theo tài liệu phù hợp về xử lý hoặc sản xuất trước khi xuất khẩu

“N” nếu hàng hóa được liệt kê trong Bảng sản phẩm gỗ có thể truy cập qua BICON

“N” nếu hàng hóa là một dạng đồ nội thất không chứa vật liệu gỗ.

Hàng hóa đi kèm với chứng nhận xử lý và/hoặc sản xuất là một phần bắt buộc để thông quan về an toàn sinh học đối với các sản phẩm bằng gỗ. Bộ Nông nghiệp Australia khuyến khích các công ty môi giới hải quan cần có đầy đủ giấy tờ phù hợp trước khi nộp tờ khai.

Bên cạnh đó, trang website của Bộ Nông nghiệp Australia cung cấp thông tin chung về an toàn sinh học và các yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu.

BICON là cơ sở dữ liệu về điều kiện nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Australia và sẽ cập nhật các yêu cầu liên quan trước và sau khi nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ vào lãnh thổ Australia được phân loại theo các mã thuế quan ở trên. Điều kiện nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ có thể tìm trên BICON - “timber and timber products”.

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, doanh nghiệp có thể liên hệ với Bộ Nông nghiệp Australia theo địa chỉ email: imports@agriculture.gov.au hoặc gọi điện theo số: 1800 900 090 (trong lãnh thổ Australia)/ hoặc số +61 383186700 (ngoài lãnh thổ Australia).

Nguồn: Tạp chí Công Thương