Media

Phòng vệ thương mại với doanh nghiệp Việt Nam - VTV1

05/07/2023    143

Trong 05 năm từ năm 2017 đến nay, tổng số vụ việc phòng vệ thương mại mà hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt đã tăng mạnh, chiếm tới 65% tổng số vụ việc trong 20 năm qua. Điều này phần nào cho thấy hàng hóa của Việt Nam đang gây ra áp lực cạnh tranh ngày một lớn hơn tại các thị trường quốc gia nhập khẩu, nhất là trong bối cảnh tiêu thụ của thế giới đang giảm sâu như hiện nay. 

Xem video clip