Tin tức

Cảnh báo về dự thảo Quy định của Châu Âu với gỗ tấm và gỗ tấm ốp

26/05/2023    359

Ngày 24/04/2023, EU đã gửi thông báo (mã G/TBT/N/EU/968) lấy ý kiến của các nước thành viên WTO về dự thảo Quy định của Châu Âu về điều kiện phân loại không thử nghiệm đối với phản ứng chống cháy của gỗ tấm và gỗ tấm ốp tự nhiên (solid wood panelling and cladding).

Theo các chuyên gia của EU phản ứng với đặc tính chống cháy của gỗ tấm, gỗ tấm ốp và thành phần gỗ trang trí (wood ribbon elements) tự nhiên theo phân loại tại Quy định số 2016/364 của EU chỉ thực hiện tốt khi gỗ chưa qua xử lý. Vì lý do đó, bản thân các sản phẩm gỗ này có thể được coi đã mang đặc tính nhất định nên không cần thiết phải thực hiện các thử nghiệm khác như được xác định trong hệ thống phân loại của EU tại Quy định số 2016/364 đề cập ở trên. Tuy nhiên hiện nay hệ thống phân loại EU không có quy định đối với sản phẩm chưa qua xử lý do vậy cần thiết phải xây dựng Dự thảo để ngăn việc áp dụng sai Quyết định 2006/213/EU hiện hành của Ủy ban EU.

Theo thông báo của EU, Dự thảo này được xây dựng nhằm mục đích tránh các gánh nặng và chi phí hành chính không cần thiết cho doanh nghiệp và nhà sản xuất sản phẩm.

Dự thảo sẽ kết thúc thời gian lấy ý kiến vào ngày 24 tháng 06 năm 2023, dự kiến ban hành vào Quý 3 năm 2023 và có hiệu lực trong Quý IV cùng năm.

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Châu Âu. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trước ngày 10/06/2023 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Bản mềm Dự thảo (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: