Tin tức

Hướng dẫn doanh nghiệp về nhãn hiệu UKCA

15/08/2022    280

Từ ngày 01/01/2023, Anh bắt đầu áp dụng bắt buộc nhãn hiệu UKCA (nhãn hiệu chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn của Vương quốc Anh) cho hầu hết các sản phẩm công nghiệp nhập khẩu vào Anh, thay thế cho nhãn hiệu CE của Liên minh châu Âu (EU).

Trên thực tế, nhãn hiệu UKCA đã được Anh xây dựng lại và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, nhưng để các doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh theo các yêu cầu mới, phía Anh vẫn chấp nhận sử dụng nhãn hiệu CE trong thời gian chuyển đổi (đến hết năm 2022).

Như vậy, nhãn hiệu UKCA là yêu cầu bắt buộc với hầu hết các sản phẩm công nghiệp lưu thông và sử dụng tại Anh từ đầu năm 2023. Do đó, doanh nghiệp cần kịp thời chuyển sang đáp ứng tiêu chuẩn theo nhãn hiệu UKCA để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tại một trong những thị trường có nhu cầu rất lớn trong việc nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu UKCA đối với các mặt hàng công nghiệp

i) Các sản phẩm yêu cầu sử dụng nhãn UKCA

 • Đồ chơi
 • Pháo hoa
 • Thuyền dùng cho mục đích giải trí và mô tô nước
 • Bình áp suất
 • Tương thích điện từ
 • Cân không tự động
 • Dụng cụ đo lường
 • Chai lọ đong
 • Thang máy
 • Thiết bị cho môi trường dễ cháy nổ (UKEX)
 • Thiết bị vô tuyến điện
 • Thiết bị áp suất
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
 • Thiết bị gas
 • Máy móc
 • Thiết bị sử dụng ngoài trời
 • Thiết kế sinh thái
 • Aerosol
 • Thiết bị điện áp thấp

Tham khảo quy định chi tiết áp dụng đối với các sản phẩm kể trên tại: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance 

Ngoài ra, một số sản phẩm yêu cầu nhãn hiệu UKCA nhưng có một số quy định đặc biệt, bao gồm:

ii) Sử dụng nhãn UKCA ở các thị trường khác nhau

 

Loại sản phẩm

Nhãn được chấp nhận

Hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh

Các sản phẩm được sản xuất, đưa vào thị trường Vương quốc Anh cho đến 23:00 ngày 31/12/2022

UKCA hoặc CE

Các sản phẩm được sản xuất, đưa vào thị trường Vương quốc Anh từ 23:00 ngày 31/12/2022

UKCA

Hàng hóa Bắc Ireland đủ điều kiện vào thị trường Vương quốc Anh (tiếp cận không giới hạn)

Hàng hóa Bắc Ireland đủ điều kiện vào thị trường Vương quốc Anh với quyền tiếp cận không giới hạn

CE hoặc CE và UKNI

Chú ý: Tùy thuộc vào từng loại hàng hóa mà nhãn UKNI là bắt buộc cùng với nhãn CE. Tham khảo chi tiết về việc sử dụng nhãn hiệu UKNI tại:
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland

iii) Thời điểm UKCA có hiệu lực

Nhãn UKCA phải được sử dụng từ 23:00 ngày 31/12/2022 cho các sản phẩm trong cơ chế UKCA khi nhập khẩu vào Vương quốc Anh.

Trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm được đưa vào thị trường Vương quốc Anh (bao gồm xứ England, Wales và Scotland) với nhãn hiệu CE trước 23:00 ngày 31/12/2022, thì sản phẩm đó không cần phải được đánh dấu hoặc chứng nhận lại theo các yêu cầu của UKCA và sẽ tiếp tục lưu hành trên thị trường Vương Quốc Anh.

Tuy nhiên đối với các sản phẩm: Thiết bị y tế; Sản phẩm xây dựng; Đường cáp dẫn; Thiết bị áp suất có thể vận chuyển; Hệ thống máy bay không người lái; Sản phẩm đường sắt; Thiết bị hàng hải, thì sau 23:00 ngày 31/12/2022, nhãn hiệu CE sẽ không được sử dụng nữa và phải được thay thế bằng nhãn hiệu UKCA khi đưa sản phẩm vào thị trường Vương quốc Anh.

iv) Hướng dẫn sử dụng nhãn UKCA

Vị trí đặt nhãn UKCA

Trong hầu hết các trường hợp, nhãn UKCA phải được dán trên chính sản phẩm hoặc trên bao bì. Dấu UKCA phải rõ ràng, dễ đọc và không thể tẩy xóa.

Quy định về sử dụng hình “UKCA”

Phải đảm bảo rằng:

 • Nếu phóng to hoặc thu nhỏ kích thước nhãn, các chữ cái cấu thành nên nhãn UKCA phải tỷ lệ với bản dưới đây

 • Nhãn UKCA phải cao ít nhất là 5mm trừ khi một kích thước tối thiểu khác được quy định trong luật liên quan.
 • Nhãn UKCA phải dễ nhìn thấy, dễ đọc và không thể tẩy xóa

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết về Nhãn hiệu UKCA tại: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập