Tin tức

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AHKFTA 2022-2027

25/06/2022    180

Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022). Nhằm thực hiện thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam triển khai Danh mục ATHN 2022 và thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất tại Điều 10 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định AHKFTA giai đoạn 2022 – 2027.

Dự kiến Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc). Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 03/07/2022 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

        Trung tâm WTO và Hội nhập

        Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

        Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

        Điện thoại: 024-35771458

        Email: banthuky@trungtamwto.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Bản mềm Dự thảo được đính kèm dưới đây: