Tin tức

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi các FTA 2022 – 2027

06/07/2022    203

Ngày 8/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022). Nhằm thực hiện thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam triển khai Danh mục ATHN 2022 và thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, căn cứ nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất tại Điều 10 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các FTA mà Việt Nam tham gia giai đoạn 2022 – 2027.

Dự kiến các Dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với các nước đối tác FTA. Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 07/07/2022 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

        Trung tâm WTO và Hội nhập

        Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

        Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

        Điện thoại: 024-35771458

        Email: banthuky@trungtamwto.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về Dự thảo ban hành các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các FTA:

Dự thảo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi thực thi CPTPP 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi thực thi EVFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi thực thi UKVFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi RCEP 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AIFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AANZFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi ATIGA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AKFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi VKFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AJCEP 2022-2028

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi VJEPA 2022-2028

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi AHKFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi ACFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi VCFTA 2022-2027

Dự thảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực thi VN-EAEU FTA 2022-2027