Tin tức

Hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và UKVFTA

17/06/2022    115

Tiếp tục thực hiện các đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội… là những yêu cầu trong Kế hoạch số 163/KH-UBND (ngày 10-6-2022) của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, thành phố sẽ tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp. Chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ và thị trường. Trong đó, tiếp tục thực hiện các đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Thành phố sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp của Hà Nội góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Tăng cường hỗ trợ khoa học - công nghệ và sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp nhằm tạo ra công nghệ sản xuất mới, thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm mới, hỗ trợ đưa sản phẩm mới ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu; triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Thành phố cũng đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong các ngành kỹ thuật - công nghệ, luật, tài chính. Tăng cường sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo lại lao động khi doanh nghiệp có nhu cầu…

Nguồn: Báo Hà Nội mới