Tin tức

ASEAN - Australia - New Zealand xây dựng cơ chế giám sát các ưu đãi thuế quan

20/04/2022    276

Vừa qua, Ban Thư ký ASEAN và Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) đã đồng tổ chức một hội thảo khu vực về “Nghiên cứu đánh giá năng lực của các bên trong Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) để giám sát sử dụng FTA”.

Hội thảo có sự tham gia của 54 đại diện từ Ủy ban AANZFTA về Thương mại hàng hóa (CTG), cơ quan hải quan, cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan liên quan khác từ các bên trong AANZFTA.

Hội thảo khu vực đã tạo ra một cơ hội làm rõ mức độ phù hợp và ý nghĩa của việc giám sát sử dụng các ưu tiên của FTA đối với AANZFTA. Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cho biết, nâng cao hiểu biết về cách sử dụng các FTA là điều cần thiết cho việc xây dựng chính sách thương mại. Nó sẽ cho phép các quốc gia đánh giá cách thức một FTA có thể được tăng cường hơn nữa. Việc chia sẻ thông tin sử dụng FTA giữa các bên sẽ cho phép các nước đánh giá tốt hơn cách các FTA hỗ trợ xuất khẩu.

Tại hội thảo, những người tham gia đã thảo luận về các phương pháp và thực hành, bao gồm kinh nghiệm và nghiên cứu điển hình của Australia, trong việc thu thập và giám sát việc sử dụng các ưu đãi thuế quan. Các bên đã thảo luận thêm về các phát hiện từ một nghiên cứu đánh giá sâu và 4 hội thảo quốc gia cho các quốc gia thành viên ASEAN tham gia (tức là Indonesia, Lào, Myanmar và Philippines), kiểm tra tính khả thi và những hạn chế kỹ thuật mà họ gặp phải trong việc thu thập và gửi dữ liệu cần thiết trong một mẫu do Ủy ban AANZFTA về thương mại hàng hóa đề xuất.

Thông tin chi tiết tại hội thảo sẽ được sử dụng để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu đánh giá và phát triển các khuyến nghị phù hợp để giúp các bên trong AANZFTA gửi các dữ liệu cần thiết - điều kiện tiên quyết để phát triển một cơ chế khu vực hiệu quả để giám sát việc sử dụng các ưu đãi thuế quan AANZFTA. Một cơ chế hiệu quả để giám sát việc sử dụng ưu đãi FTA, khi được áp dụng, cả ở cấp quốc gia và khu vực, sẽ hỗ trợ năng lực thực hiện phân tích thương mại, bao gồm phân tích về hiệu quả của FTA trong môi trường thương mại quốc tế hiện nay và sau đại dịch.

Hội thảo khu vực là một hợp phần chính của dự án Chương trình Hỗ trợ hợp tác kinh tế AANZFTA (AECSP) về “Giám sát việc sử dụng các ưu đãi thuế quan AANZFTA Giai đoạn II - Xây dựng năng lực của các bên nhằm đệ trình dữ liệu tương thích để phân tích thương mại hàng hóa”. Dự án nỗ lực (i) xác định những thách thức mà các bên phải đối mặt trong việc thu thập và gửi dữ liệu nhập khẩu về việc sử dụng các ưu đãi thuế quan theo mẫu khuyến nghị của Ủy ban AANZFTA về thương mại hàng hóa, và (ii) đưa ra các khuyến nghị để hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả cơ chế giám sát khu vực việc sử dụng các ưu đãi thuế quan AANZFTA.

Dự án này tạo cơ hội để hiểu rõ hơn về quá trình thu thập và phân tích dữ liệu để có cơ chế giám sát hiệu quả việc sử dụng ưu đãi FTA, bao gồm các giải pháp khả thi cho những thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong quá trình xây dựng quy trình giám sát nội bộ của mình. Dự án làm nền tảng cho những nỗ lực trước đó của AECSP (2011-2019) trong việc đánh giá và nâng cao năng lực của tất cả các bên trong AANZFTA để thiết lập và thực hiện cơ chế này trên toàn khu vực.

Nguồn: Báo Công Thương