Tin tức

WTO: Xuất khẩu của các nước kém phát triển bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch

24/01/2022    83

Ngày 19/1, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã công bố báo cáo mới về "Thúc đẩy cơ hội thương mại cho các nước kém phát triển" nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế sẽ cần hỗ trợ thêm trong thập kỷ tới để tăng cường sự tham gia của các nước kém phát triển (LDC) vào thương mại thế giới, sau khi đánh giá những tiến bộ đạt được trong thập kỷ qua để giúp các nước LDC hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu.

Sự biến động của giá cả hàng hóa trong 10 năm qua và sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng Covid-19 đã khiến tỷ trọng xuất khẩu toàn cầu của các nước LDC giảm xuống 0,91% vào năm 2020, so với 0,95% vào năm 2011. Mục tiêu toàn cầu của Liên hợp quốc nhằm tăng gấp đôi tỷ trọng xuất khẩu của LDC vào năm 2020 vẫn chưa đạt được.

Trong khi các nước LDCs đã được hưởng lợi trong 10 năm qua từ các cơ hội tiếp cận thị trường lớn hơn, sự linh hoạt trong việc thực hiện các quy định của WTO và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại, thì đại dịch Covid-19 đã dẫn đến những thách thức lớn hơn cho các nước này, ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu của họ.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, việc tăng cường sự tham gia của LDC trong thương mại toàn cầu là mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế. WTO mang đến cho các nước LDC cơ hội duy nhất để hình thành các quy tắc thương mại toàn cầu đáp ứng lợi ích thương mại của họ. Báo cáo này đã minh họa những lợi ích cụ thể mà các nước LDCs hợp tác chặt chẽ với các thành viên WTO đã đạt được trong 10 năm qua. Điều quan trọng là phải xây dựng dựa trên những gì đã đạt được cho đến nay và đảm bảo rằng thương mại tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước LDCs và trên toàn thế giới trong thập kỷ tới và hơn thế nữa.

Báo cáo WTO lưu ý rằng, sự tham gia của các nước LDC trong thương mại toàn cầu có thể được tăng cường bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận thị trường ưu đãi đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của LDC. Đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khung thời gian dài hơn để các nước LDC thực hiện các quy định của WTO, bao gồm cả các khía cạnh liên quan đến thương mại của sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ từ các đối tác phát triển cũng sẽ rất quan trọng để duy trì các nỗ lực phát triển của các nền kinh tế thoát khỏi tình trạng LDC.

Thương mại là một yếu tố quan trọng của Chương trình hành động vì các nước LDCs được thông qua tại Istanbul và vẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên của các nước LDC trong thập kỷ tới. WTO hy vọng sẽ tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế để đảm bảo thực hiện thành công Chương trình hành động Doha Heidi Schroderus-Fox.

Nguồn: Báo Công Thương