Tin tức

Cơ quan quản lý và doanh nghiệp AANZFTA thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực mỹ phẩm

01/11/2021    197

Tổng cộng 44 cơ quan quản lý và đại diện doanh nghiệp từ ngành mỹ phẩm ở các nước ASEAN, Úc và New Zealand, cùng với các thành viên của Tiểu ban tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp (SC-STRACAP) của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) đã tham dự hội thảo khu vực về “Chương trình thực hiện kế hoạch làm việc STRACAP (SWIP) 1: Thực hành quy định tốt - Lĩnh vực mỹ phẩm” được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 20-22/10 vừa qua.

Tại hội thảo kéo dài ba ngày, các đại biểu đã thảo luận về các khuyến nghị của một báo cáo nghiên cứu đã xem xét các mô hình quy định, việc thực hiện quy định và các phương pháp tiếp cận khác nhau để thúc đẩy và thực hiện Thực hành quy định tốt (GRP) trong lĩnh vực mỹ phẩm của các bên trong AANZFTA.

Hội thảo khu vực và báo cáo nghiên cứu đang được thảo luận là một phần của dự án về “Quy trình công việc SWIP 1: Thực hành quy định tốt - Lĩnh vực mỹ phẩm” do Chương trình Hỗ trợ hợp tác kinh tế AANZFTA (AECSP) hỗ trợ. Dự án nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực mỹ phẩm là không phân biệt đối xử và không tạo ra những trở ngại không cần thiết cho thương mại, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư mỹ phẩm trong khu vực.

Các đại biểu cũng thảo luận về các khuyến nghị của báo cáo nghiên cứu trên bàn để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về STRACAP của mỗi bên AANZFTA và tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác. Các khuyến nghị sẽ đưa vào sự cân nhắc của AANZFTA SC-STRACAP trong việc cập nhật kế hoạch hoạt động của mình.

Đại diện Malaysia trong phát biểu của mình đã nhấn mạnh rằng, trong khi ngành công nghiệp tập trung vào các doanh nghiệp, các quy định kỹ thuật được xây dựng và thực thi bởi các chính phủ quốc gia, nhằm phục vụ các mục tiêu hợp pháp như bảo vệ đời sống con người, động vật và thực vật hoặc sức khỏe, môi trường, cũng như phòng ngừa các hành vi lừa đảo, trong số những hành vi khác. Thực hiện GRP là một cách tiếp cận quan trọng giúp cân bằng cả hai lợi ích này đồng thời giảm thiểu các rào cản không cần thiết đối với thương mại và cải thiện thương mại giữa các đối tác.

Hội thảo khu vực này đã tạo cơ hội cho các ngành và cơ quan quản lý cải thiện Thực hành quy định tốt và Hợp tác giữa các bên AANZFTA, trong đó sáng kiến này cuối cùng sẽ giảm bớt các rào cản kỹ thuật đối với các vấn đề thương mại, đặc biệt là đối với hàng hóa mỹ phẩm.

Đại diện Úc cũng nhận định, AANZFTA đã tăng cường đáng kể cam kết kinh tế của Úc với ASEAN, với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ hai của Úc trong khối, kể từ khi có hiệu lực vào năm 2010. ASEAN cũng rất cần thiết cho sự phục hồi kinh tế của Úc sau đại dịch Covid-19. Tầm quan trọng của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại đã tăng lên đáng kể trong những năm qua khi thuế quan giảm và các chính phủ trên toàn thế giới đưa ra các yêu cầu pháp lý để giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe, an toàn hoặc môi trường. Một nghiên cứu năm 2016 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, các quy định kỹ thuật có khả năng liên quan đến 93% xuất khẩu hàng hóa toàn cầu.

AANZFTA SC-STRACAP đang tìm cách thực tế để giảm bớt các quy định kỹ thuật này. Những cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến một cách hữu hình để giảm thiểu sự xuất hiện của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại phát sinh từ đưa ra các quy định không nhất quán và các lĩnh vực báo hiệu để cải thiện hợp tác giữa các thành viên AANZFTA trong những năm tới. SC-STRACAP Malaysia, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, bao gồm cả đơn vị hỗ trợ AANZFTA, đã triển khai dự án này từ tháng 1/2021 với sự hỗ trợ của nhóm tư vấn Jacobs, Cordova & Associates. Dự án được xây dựng dựa trên thành công và kết quả nghiên cứu từ một sáng kiến tương tự do AECSP hỗ trợ về STRACAP được hoàn thành vào năm 2017, tập trung vào việc kiểm tra và thúc đẩy GRP cho lĩnh vực thực phẩm và đồ uống trong AANZFTA.

SWIP trong nhiều năm tìm cách hỗ trợ việc thực hiện Chương trình làm việc AANZFTA SC-STRACAP trong ba lĩnh vực ưu tiên, tức là thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thông qua ba luồng chính: (1) Thực hành quy định tốt, (2) Hợp tác trong việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế, và (3) Nâng cao năng lực kỹ thuật. Tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp này sẽ giúp xác định nhiều cơ hội hơn để tăng cường dòng chảy tự do của hàng hóa và dịch vụ trong AANZFTA đồng thời đảm bảo an toàn, sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng trong toàn khu vực.

Nguồn: Báo Công Thương