Tin tức

ASEAN và EU: Giai đoạn hợp tác kinh tế mới

07/03/2011    38

Hội thảo diễn ra hôm nay (3/3/2011) tại Jakarta đánh dấu sự hoàn tất pha II của chương trình ASEAN-EU về hỗ trợ hội nhập khu vực (APRIS II). Đây cũng là bước đầu của giai đoạn hợp tác kinh tế mới giữa hai bên.

Giai đoạn hợp tác kinh tế tiếp theo được khởi động với các mục tiêu được mở rộng và do đó có ngân quỹ lớn hơn: 15 triệu euro. Ngân quỹ mới này sẽ trực tiếp giúp ASEAN hiện thực hóa mục tiêu hình thành thị trường chung của mình vào năm 2015.

Trong 4 năm (2006-2010), APRIS II đã tập trung hỗ trợ ASEAN trong xây dựng các hiệp định chủ chốt và thực hiện các cơ chế hướng tới thuận lợi hóa thương mại và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan giữa các thành viên ASEAN. Sự hỗ trợ đã mang lại những thành trong việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan giữa các nước, hài hòa hóa các văn bản hành chính, tiêu chuấn hóa các yêu cầu kỹ thuật và việc chuyển từ hệ thống tiền kiểm của chính phủ sang hệ thống hậu giám sát khi sản phẩm đã được lưu thông trên thị trường đối với mỹ phẩm.

Trong bài phát biểu của Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã ca ngợi những thành công và hữu ích của chương trình APRIS và khẳng định: "Hội nhập kinh tế khu vực sẽ mang đến lợi ích nhiều mặt cho các công dân của ASEAN- người dân ở ASEAN sẽ đuợc hưởng lợi từ hàng hóa rẻ hơn, triển vọng việc làm tốt hơn và tiêu chuẩn sống được cải thiện, các doanh nghiệp sẽ được hưởng các mức thuế thấp hơn cùng với môi trường mang tính cạnh tranh hơn. Những kinh nghiệm của EU trong việc hội nhập các nền kinh tế của họ chắc chắn là những gợi ý tốt cho ASEAN và sẽ giúp chúng ta thực hiện được những lợi ích này một cách nhanh chóng hơn.".

Cho tới nay, EU và ASEAN vẫn là hai dự án hội nhập khu vực nhiều kỳ vọng nhất trên thế giới, là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại chủ yếu của ASEAN.

APRIS trực tiếp hỗ trợ ASEAN trong việc thực thi kế hoạch Cộng đồng kinh tế ASEAN, đặc biệt là giúp xây dựng các bước đi thực tế cho việc thành lập thị trường và cơ sở sản xuất chung ASEAN. APRIS pha I và II đã hoạt động được 8 qua năm với khoản tài trợ không hoàn lại của EU là 10 triệu euro. Chương trình APRIS cũng giúp tăng cường năng lực thể chế của Ban Thư ký ASEAN, đặc biệt bằng việc hỗ trợ ASEAN với cơ chế giải quyết xung đột nâng cao. Thông qua việc tài trợ cho các đối thoại chính sách và các chuyến học tập khảo sát tại châu Âu, chương trình cũng đã đóng góp vào việc tạo lập các mạng lưới những nhà hoạch định chính sách và những người thực hiện giữa ASEAN và EU.

Nguồn: http://baocongthuong.com.vn

Ngày: 03/03/2011