Tình hình XNK một số mặt hàng chính sang Vương quốc Anh tháng 6/2021

13/08/2021    713

Thời gian: 06/2021

Theo số liệu của Bộ Công Thương tổng hợp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt sang thị trường này trong tháng 6/2021 đạt 522,26 triệu USD, tăng 9,41% so với tháng 5/2021 và tăng 30,22% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 2,88 tỷ USD, tăng 29,36% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 1,82% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang tất cả các thị trường nửa đầu năm 2021, tương đương với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của cùng kỳ năm 2020.

Các mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang khối thị trường này 6 tháng đầu năm nay là: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng 23,33%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 11,46%; Giày dép các loại chiếm 11,16%; Hàng dệt may chiếm 9,49%; sắt thép chiếm 6,54%...

Đáng chú ý, trong tháng 6/2021, xuất khẩu một số mặt hàng bứt phá mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như hàng dệt may, sắt thép, gỗ và sản phẩm gỗ, kim loại thường…

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu thàng hóa của Việt Nam từ Vương quốc Anh trong tháng 6/2021 đạt 87,79 triệu USD, tăng 3,95% so tháng 5/2021 và tăng 53,96% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường này đạt 411,21 triệu USD, tăng 21,33% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 0,26% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các thị trường trong nửa đầu năm 2021.

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Vương quốc Anh trong 6 tháng đầu năm nay là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 29,91%; Dược phẩm chiếm 11,32%; Sản phẩm hóa chất chiếm 7,00%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày chiếm 4,58%; Phế liệu sắt thép chiếm 4,39%; Ô tô nguyên chiếc các loại chiếm 4,38%;…

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: