Thủ tục đăng ký thương hiệu tại Anh

06/09/2021    83

Các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà phân phối lớn thường thiết kế và quảng bá thương hiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo hiệu quả marketing trên thương trường. Để được bảo hộ thương hiệu tại Anh, các doanh nghiệp Việt Nam cần đăng ký theo đúng Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Anh quốc

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: