Tin tức

62% doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam sẽ ngưng hoạt động nếu dịch kéo dài

01/09/2021    178

Theo Khảo sát về Sức khỏe doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam, được thực hiện bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), 62% doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động nếu tình hình không có sự cải thiện trong vòng 12 tháng tới.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, trong vòng 8 tháng đầu năm 2021, có tới hơn 85 000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Nhận thức được sự gia tăng những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay, CCIFV đã tiến hành cuộc Khảo sát trong mạng lưới các doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam. Đây là những doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam, bởi vốn đầu tư của công dân Pháp, nói chung, những doanh nghiệp này không có bất kỳ liên kết về vốn nào với chính phủ Pháp.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 12 – 17/8 cho kết quả rằng hơn 50% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết hoạt động của doanh nghiệp đang phải tạm dừng hoặc giảm ít nhất 80% trong 2 tháng qua.

Được biết, doanh nghiệp Pháp đang hoạt động phần lớn trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Gần 40% số doanh nghiệp này đã hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn 10 năm. Kết quả của bản khảo sát đã tổng hợp những khó khăn chủ yếu mà các doanh nghiệp đang gặp phải tại thời điểm hiện tại. Nếu không có sự hỗ trợ nhanh chóng từ bên ngoài, nhiều công ty Pháp hiện đang đóng góp vào thặng dư thương mại của Việt Nam, sẽ buộc phải ngừng hoạt động trong những tháng tới, điều đó sẽ làm suy giảm cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.

Dựa trên kết quả của Khảo sát, CCIFV sẽ tổng hợp và thông báo đến các cơ quan chức năng của Pháp và Việt Nam những khó khăn mà các doanh nghiệp Pháp đang gặp phải, cũng như những mong đợi của họ về chính sách giúp doanh nghiệp dần ổn định và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nguồn: Báo Công Thương