Tin tức

Lấy ý kiến doanh nghiệp về rào cản kỹ thuật trong thương mại khi xuất khẩu sang Hàn Quốc

20/05/2021    296

Tháng 6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến sẽ tổ chức phiên họp lần thứ năm của Ủy ban TBT thực thi Hiệp định VKFTA với Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc. Tại cuộc họp này, các rào cản kỹ thuật (TBT) hiện nay đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai Bên sẽ được rà soát, xem xét điều chỉnh.

Nhân cơ hội này, các doanh nghiệp đang gặp phải các rào cản kỹ thuật bất hợp lý khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc (bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, yêu cầu ghi nhãn...) có thể phản ánh để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tập hợp, đưa vào danh sách các vấn đề vướng mắc làm việc với phía Hàn Quốc, kịp thời xử lý, giải quyết, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu của doanh nghiệp.

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp quan tâm vui lòng cung cấp thông tin về vấn đề này, tập trung ở 02 khía cạnh cụ thể sau:

1. Cung cấp các vướng mắc/khó khăn doanh nghiệp từng gặp phải liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong quá trình xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

2. Đưa ra đề xuất về việc cung cấp thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 21/05/2021 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Bản mềm Công văn được đính kèm dưới đây: