Báo cáo: Tiếp tục mối quan hệ thương mại giữa Anh và Việt Nam - Hiệp định UKVFTA

14/05/2021    189

Thời gian: Tháng 1/2021

Đơn vị thực hiện: Bộ Thương mại Quốc tế (Vương Quốc Anh)

Báo cáo này giải thích cách tiếp cận của Chính phủ Anh nhằm duy trì mối quan hệ thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay khi Vương quốc Anh đã rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU). Báo cáo cũng phác thảo Hiệp định thương mại tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam (UKVFTA).

Báo cáo này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu được sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA, những nguyên nhân của sự thay đổi và các tác động của chúng.

Báo cáo (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: