Thủ tục đăng ký thương hiệu tại Anh

07/05/2021    95

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh

Các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhà phân phối lớn thường thiết kế và quảng bá thương hiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo hiệu quả marketing trên thương trường. Để được bảo hộ thương hiệu tại Anh, các doanh nghiệp Việt Nam cần đăng ký theo thủ tục tại tài liệu đính kèm.

Bản mềm của tài liệu được đính kèm dưới đây: