Tin tức

Xuất khẩu năm 2011 đặt chỉ tiêu 78,8 tỷ USD

10/01/2011    49

Hàng dệt may dự báo sẽ là nhóm hàng đạt kim ngạch cao nhất trong năm nay.


Bộ Công Thương vừa đưa ra chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước năm 2011 đạt 78,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2010.


Theo đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất với giá trị khoảng 43,5 tỉ đô la Mỹ. Trong đó, hàng dệt may đạt kim ngạch khoảng 12,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm 2010 và là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất.


Bộ Công Thương nhận định, trong năm 2011, xuất khẩu hàng thủy sản dự báo sẽ gặp khó khăn do các nước đặt ra hàng rào kỹ thuật mới, các tiêu chuẩn mới, kiểm dịch chặt chẽ hơn.


Tuy nhiên, những thị trường truyền thống của Việt Nam vẫn được duy trì nên dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2011 sẽ đạt khoảng 5,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2010.


Các nhóm hàng còn lại như khoáng sản phấn đấu đạt 7,6 tỉ đô la Mỹ (giảm 2,9% so với năm 2010), nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đạt 15,2 tỉ đô la Mỹ (tăng 1,2% so với 2010) và các nhóm hàng khác đạt 12,3 tỉ đô la Mỹ.
 
Theo Bộ Công Thương, trong năm 2011, Việt Nam chú trọng áp dụng các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ hơn, nhất là hàng tiêu dùng cao cấp đắt tiền.


Dự kiến kim ngạch nhập khẩu năm 2011 khoảng 93 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với năm 2010, nhập siêu dự kiến chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu.


Ngoài ra, trong năm 2011, bộ cho biết sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số mặt hàng trong nước do nhà nước quản lý như giá điện, than theo cơ chế thị trường.
 
Bộ cũng đề ra chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước năm 2011 đạt 912 ngàn tỉ đồng, tăng 14,8% so với năm 2010. Cả nước tiếp tục tập trung phát triển sản xuất công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như dệt may, da giày, chế biến sản phẩm nông nghiệp, linh kiện điện tử…

 Nguồn: TBKTSG