Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ

01/06/2010    5609

Ngày ban hành: 15/04/2010

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Ngày 15/04/2010, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BCT v/v Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ.

Ngày có hiệu lực: 01/06/2010

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây.