Tin tức

Lấy ý kiến DN đối với dự thảo về đăng ký và quản lý DNSX thực phẩm tại nước ngoài để NK vào TQ

25/12/2020    357

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại mại thế giới WTO, ngày 16/11/2020, Trung Quốc đã gửi thông báo số G/TBT/N/CHN/1522 cho các nước thành viên WTO về dự thảo Quy định đăng ký quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc. Quy định này sẽ hiện chưa xác định thời điểm thông qua và có hiệu lực.

Theo đó, để triển khai quy định tại Điều 96 Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mở rộng và nhanh chóng của thương mại thực phẩm nhập khẩu ở Trung Quốc và đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu song song với thuận lợi hóa thương mại, Trung Quốc đã sửa đổi, bổ sung các yêu cầu về đăng ký, quản lý đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc,…

Nội dung chính của Dự thảo gồm đối tượng đăng ký, điều kiện nộp hồ sơ, phương pháp kiểm tra, số đăng ký và thời hạn có giá trị của đăng ký, các biện pháp quản lý (chẳng hạn cập nhật thông tin, tạm dừng, hủy, thu hồi giấy phép,…) đối với các đơn vị sản xuất tại nước ngoài đã đăng ký. Dự thảo cũng quy đinh thời hạn có giá trị của Đăng ký là 5 năm.

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm đến Trung Quốc. Để bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 30/12/2020 qua email, fax hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.com

Bản mềm Dự thảo được đính kèm dưới đây: