Văn kiện Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT)

26/03/2019    1463

Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT) (Bản Tiếng Anh)

Cơ sở hình thành

Quyết định thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) của các nhà Lãnh đạo ASEAN nhằm tạo ra dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động có tay nghề cao, đồng thời dòng vốn tự do hơn trong khu vực. Để AEC phát huy tác dụng, việc thiết lập một môi trường Hải quan và Vận tải hài hòa hoàn toàn là ưu tiên hàng đầu.

Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT - Hà Nội, 1998) là công cụ cốt lõi để thực hiện các mục tiêu này và cung cấp chín Nghị định thư cấp cao đề ra các tiêu chuẩn chung để thực hiện một hệ thống trung chuyển quốc tế. Mục tiêu thực tế của AFAFGIT là tạo ra một môi trường khu vực trong đó phương tiện vận hành theo hệ thống vận chuyển có thể di chuyển hàng hóa bằng đường bộ từ điểm khởi hành ở bất kỳ Quốc gia Thành viên ASEAN nào (AMS) đến điểm đến ở bất kỳ Quốc gia Thành viên nào khác. qua bất kỳ quốc gia quá cảnh nào mà không cần dỡ hàng trung gian và với các thủ tục tối thiểu tại biên giới. Các giao thức 1, 3, 4 và 5 thuộc thẩm quyền của Cơ quan Giao thông vận tải, trong khi các Giao thức 2 và 7 thuộc thẩm quyền của Hải quan. Singapore, Malaysia và Thái Lan đã đồng ý tiến hành thí điểm để thử nghiệm các Nghị định thư AFAFGIT trong hoạt động của ngành công nghiệp. Đối với mục đích của các Giao thức thí điểm 6, 8 và 9 bị loại trừ. Các giao thức bị loại trừ sẽ được vận hành ở giai đoạn sau.

Các mục tiêu của AFAFGIT là:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, hỗ trợ việc thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN và để hội nhập sâu hơn nữa các nền kinh tế của khu vực;

- Đơn giản hóa và hài hòa các quy định và yêu cầu về vận tải, thương mại và hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh;

- Và thiết lập một hệ thống vận tải trung chuyển hiệu quả, hiệu quả, tích hợp và hài hòa trong ASEAN.

Các Nghị định thư theo AFAFGIT:

Nghị định thư 1: Thiết lập các tuyến đường và phương tiện vận tải quá cảnh

Nghị định thư 2: Thành lập các Bưu điện Biên giới

Nghị định thư 3: Loại và số lượng phương tiện giao thông đường bộ

Nghị định thư 4: Yêu cầu kỹ thuật của phương tiện

Nghị định thư 5: Chương trình ASEAN về Bảo hiểm Xe cơ giới ngày ra đời

Nghị định thư 6: Các trạm giao cắt ở biên giới đường sắt

Nghị định thư 7: Hệ thống quá cảnh hải quan

Nghị định thư 8: Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật

Nghị định thư 9: Hàng hóa nguy hiểm