Tin tức

Buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội với DN về thực thi FTAs của VN

22/07/2020    390

Buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội với Doanh nghiệp 
về thực thi FTAs của Việt Nam

Thời gian: Thứ Năm, ngày 23 tháng 07 năm 2020 

Cơ quan tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Giám sát

Theo đề nghị tại Công văn số 1148/VPQH-GS của Văn phòng Quốc hội, Đoàn Giám sát “Việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ có Buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Buổi làm việc, Đoàn Giám sát của UBTVQH đã trực tiếp trao đổi với VCCI và đại diện các Hiệp hội, Doanh nghiệp về các vấn đề về hiệu quả việc thực thi các FTA và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Bản mềm tài liệu được đính kèm dưới đây: