Tin tức

Cá da trơn xuất Mỹ phải đảm bảo dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại

05/06/2020    557

Để cá da trơn đáp ứng điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, cơ sở chăn nuôi chỉ được sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, thức ăn nằm trong danh mục cho phép và đặc biệt phải tuân thủ quy định về dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành quyết định "Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ".

Theo đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển, chế biến, bảo quản, xuất khẩu cá da trơn.

Để đáp ứng điều kiện xuất khẩu đi Mỹ, cơ sở nuôi thủy sản buộc phải sử dụng con giống được sản xuất từ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và đã được kiểm dịch theo quy định. Chỉ được sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, thức ăn được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, nằm trong danh mục cho phép.

Đặc biệt, phải tuân thủ quy định về dư lượng hóa chất, kháng sinh, kim loại trong quá trình nuôi cá da trơn làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Các dụng cụ thu hoạch cá phải đảm bảo không là nguồn gây mất an toàn thực phẩm đối với cá da trơn.

Ngoài ra, cơ sở nuôi phải lấy mẫu nước, kiểm tra dư lượng một số kim loại nặng, thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ định kỳ ít nhất 1 năm/lần/vùng nuôi hoặc thu thập kết quả kiểm tra chất lượng nước của cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản. Thực hiện giám sát chỉ tiêu chất lượng nước trong quá trình nuôi theo quy định của Mỹ.

Đối với cơ sở chế biến, muốn xuất khẩu sản phẩm từ cá sang Mỹ thì phải áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP.

Còn với cơ sở chế biến cá da trơn từ nguyên liệu là bán thành phẩm do cơ sở khác cung cấp, Chương trình quản lý chất lượng quy định rõ cơ sở cung cấp bán thành phẩm phải có tên trong danh sách được phép chế biến xuất khẩu cá da trơn sang thị trường Mỹ, do cơ quan thẩm quyền của Mỹ chấp thuận.

Những lô hàng có kết quả phân tích không đáp ứng yêu cầu về mức dư lượng tối đa cho phép hoặc mức giới hạn áp dụng nhỏ nhất thì không được xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ