Tin tức

UK ban hành chính sách ngoại thương hậu BREXIT

03/06/2020    386

Sau khi chính thức rời EU ngày 31/01/2020, Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UK) đã khẩn trương hoạch định chính sách ngoại thương nhằm tạo khung pháp lý mới điều chỉnh quan hệ thương mại của các doanh nghiệp UK với các doanh nghiệp nước ngoài sau thời kỳ chuyển tiếp kết thúc ngày 31/12/2020. Chính sách ngoại thương của UK bao gồm 3 chế độ cơ bản có mức độ ưu đãi từ cao xuống thấp như sau:

1. Chế độ FTA: ưu đãi song phương với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quốc gia hoặc Liên minh đối tác trên cơ sở thỏa thuận có đi có lại (Hiệp định thương mại tự do). Danh sách các nước đã ký FTA hoặc đang đàm phán FTA với UK được liệt kê trong Phụ lục đính kèm

2. Chế độ GSP: ưu đãi đơn phương đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước nghèo và các nước đang phát triển. Chế độ GSP của UK tương tự Chế độ GSP của EU. Theo đó, bên cạnh một số nhóm hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế sẽ có một số nhóm sản phẩm bị loại trừ vì được coi là đã có ngành công nghiệp trưởng thành.

3. Chế độ MFN: ưu đãi đa phương trong khuôn khổ WTO đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước Thành viên WTO không có FTA với UK. UK đã ban hành Biểu thuế quan chung (UKGT) cho đối tượng này. UKGT có nhiều điểm khác biệt với Biểu thuế quan chung của EU.

Link tra cứu thuế nhập khẩu của UK có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)