Tin tức

Thu thập thông tin xây dựng chương trình nghị sự cho Tiểu ban TBT thực thi VKFTA

06/05/2020    300

Nằm trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Ủy ban hỗn hợp thực thi VKFTA đã thành lập Tiểu ban Hàng rào Kỹ thuật trong thương mại (TBT) nhằm mục đích giám sát việc thực hiện Chương TBT trong Hiệp định, và kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, áp dụng hoặc thực thi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong thương mại giữa hai nước.

Tiểu ban TBT nằm dưới sự điều phối của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Cục Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS). Từ năm 2016 đến nay, Tiểu ban TBT đã tiến hành 03 phiên họp, hỗ trợ tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy các hoạt động hợp tác liên quan đến TBT, từ đó góp phần thuận lợi hóa thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phiên họp lần thứ 4 của Tiểu ban TBT dự kiến diễn ra vào tháng 7/2020.

Nhằm mục đích hỗ trợ Bộ KH&CN lên cơ sở xây dựng chương trình nghị sự cho phiên họp sắp tới, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định VKFTA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang tiến hành thu thập góp ý của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến TBT hiện đang gây khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc chẳng hạn như việc ban hành các biện pháp này không minh bạch, doanh nghiệp không tiếp cận được thông tin, các biện pháp này là không cần thiết hoặc gây cản trở đáng kể cho xuất khẩu của Việt Nam....

Doanh nghiệp có ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi tới địa chỉ sau trước ngày 10/5/2020:

Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3577 1458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI tổng hợp và chuyển đến Bộ KH&CN nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam trong phiên họp của Tiêu ban TBT tại Phiên họp vào tháng 7 tới.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.