Sự kiện

Hội nghị: Hiệp định CPTPP - Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý

08/05/2019    142

Hội nghị 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):
Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý

Thời gian:  ngày 08 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Nội dung: 

Các bài trình bày chính: 

1. Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu - Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

2. Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa - Đại diện Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương

3. Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư - Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

4. Bài tập tình huống: Tra cứu và thực thi cam kết trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư - Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

5. Tổng quan về Hiệp định CPTPP, lợi ích chiến lược và tình hình thực thi Hiệp định - Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

6. Lợi ích từ việc cắt giảm thuế quan và một số điều cần lưu ý trong quá trình thực thi - Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính

7. Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và ý nghĩa đối với Việt Nam - Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: