Sự kiện

Hội nghị: "Hiệp định CPTPP - Những cam kết chính và một số vấn đề cần lưu ý"

05/04/2019    114

Hội nghị 
"Hiệp định CPTPP - Những cam kết chính và một số vấn đề cần lưu ý"

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Khách sạn Monet Garden, số 3 Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị tổ chức: Bộ Công Thương

Nội dung: 

Các bài trình bày chính:

1. Thông tin chung về Hiệp định CPTPP, Kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công Thương về việc thực thi Hiệp định - Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên

- Thông tin chung;

- Kế hoạch thực thi Hiệp định của Chính phủ và Bộ Công Thương;

- Cập nhật tình hình thực thi của Việt Nam và các nước.

2. Cam kết về thuế nhập khẩu và quy tắc xuất xứ của các nước CPTPP đối với một số mặt hàng nông lâm sản - Trịnh Thị Thu Hiền, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

- Quy tắc xuất xứ CPTPP 

- Vấn đề tận dụng ưu đãi FTA

- Khuyến nghị

3. Cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ - đầu tư và một số lưu ý trong quá trình thực thi - Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và Đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

Các nghĩa vụ chính về Dịch vụ - Đầu tư 

- Một số lưu ý trong quá trình thực thi 

- Khuyến nghị

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: